HVILKE PERSONLIGE DATA VI INDSAMLER OG HVORFOR VI INDSAMLER DET

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.
Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

SAMTYKKE TIL AT MODTAGE MARKEDSFØRING FRA HANSEN AUTOPARTS APS – MOTORSPORTSHOP.DK

 

Samtykke

Jeg giver samtykke til at modtage information, nyheder og markedsføring for produkter og serviceydelser, som udbydes af Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk.

Jeg giver samtidig samtykke til, at Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk må benytte dette samtykke til at spørge mig, om jeg ønsker at opdatere samtykket til at omfatte nye tiltag eller måder at kommunikere på eller andre ændringer af relevans for samtykket.

 

Hvordan kontakter vi dig?

Med dette samtykke giver du tilladelse til, at Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk må ringe dig op eller kontakte dig pr. SMS, kontakte dig pr. elektroniske beskeder, herunder e-mails, sociale medier (som Facebook o. lign.), app-notifikationer og kommunikationsapps (som Messenger).

 

Hvad kan du forvente at modtage?

Du vil modtage markedsføring, herunder nyhedsbreve med nyheder, historier, aktiviteter, events, tilbud, kampagner, konkurrencer, invitationer, servicemeddelelser og øvrig information.

 

Afmelding

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og frabede dig kommunikation fra Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk, såfremt det ikke længere ønskes. Du kan afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af alle e-mails eller ved at skrive til [email protected].

 

Personoplysninger

I forbindelse med din tilmelding giver du ligeledes samtykke til, at Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk indsamler og behandler en række personoplysninger om dig. Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid værende persondataretlige lovgivning.

 

Kontaktoplysninger

Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk er dataansvarlig for alle indsamlede personoplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk
Erhvervsvangen 4, 5792 Årslev
CVR-nr. 31867940
Tlf: 65 99 16 16

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte os på [email protected]

 

Hvilke informationer indsamler vi?

Vi gemmer de oplysninger, du afgiver, når du tilmelder dig, og når du opdaterer din profil og din tilmelding til vores nyhedsbrevs- og SMS-service. Samtidig registrerer vi tilgængelige oplysninger om dine køb.
Typen af personoplysninger vil afhænge af den konkrete situation, men kan omfatte identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer mv., købshistorik, arbejdsforhold, køn mv. I forhold til køb kan der ligeledes gemmes faktura-oplysninger og virksomheds-oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre købet.

 

Formål – hvad bruger vi personoplysningerne til?

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring og anvender de indsamlede personoplysninger aktivt til at sende dig mere relevante og målrettede information og markedsføring.
Købshistorik vil bl.a. blive anvendt til at informere dig om andre produkter, give mulighed for at lave genkøb på tidligere købte varer og relaterede varer ud fra tidligere køb eller besøgte produkter på vores hjemmeside.
Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere de ydelser og fordele, der passer til dig, samt at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og andet målrettet markedsføring.

 

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dels dit samtykke og dels en interesseafvejning jf. databeskyttelsesforordningen art. 6.
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er et markedsføringsformål.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Databehandler på vegne af Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk er Heyloyalty ApS, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N Tel. 87 300 333, [email protected]
Databehandler på vegne af Hansen Autoparts ApS – Motorsportshop.dk er Loyalitetsbureauet ApS, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N Tel. 87 300 333, [email protected]
Herudover videregives dine personoplysninger aldrig til 3. part uden dit samtykke. Vi kan blive tvunget til at videregive dine personoplysninger uden dit samtykke, hvis vi er retlig forpligtet hertil f.eks. indberetning til offentlige myndigheder o. lign.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, hvorefter vi undersøger, om betingelserne er opfyldte.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgang til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder mv.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen, er du velkommen til at kontakte os. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Hvordan beskyttes dine oplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, så de ikke fortabes, kommer tredjemand til kundskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Hvor længe gemmes dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke oplysningerne i et længere tidsrum end det der er nødvendig af hensyn til de formål oplysningerne lovligt kan behandles. Vi sletter herefter dine personoplysninger af egen drift.

 

Ændringer

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Så husk med jævne mellemrum at læse betingelserne igennem.