Alfetta, Giulietta, GTV6 Type 116 (1972-1987), 75 (1985-1992)

 

Perform GiuliettaPerform.-Alfa Romeo-Alfetta, Giulietta, GTV6 Type 116 (1972-1987), 75 (1985-1992)--
12 vare(r)
PowerflexFrontUpperSpringMountInnerBush2stk-20
495,-
Varenr.: POF-PFF1-201
PowerflexFrontCasterBarToBody2stk-20
277,-
Varenr.: POF-PFF1-202
PowerflexRearWattsLinkageBush4stk-20
554,-
Varenr.: POF-PFR1-210
PowerflexRearWattsLinkageCentreBush1stk-20
177,-
Varenr.: POF-PFR1-211
PowerflexFrontUpperSpringMountInnerBush2stk-20
545,-
Varenr.: POF-PFF1-201BLK
PowerflexFrontCasterBarToBody2stk-20
299,-
Varenr.: POF-PFF1-202BLK
PowerflexRearWattsLinkageBush4stk-20
599,-
Varenr.: POF-PFR1-210BLK
PowerflexRearWattsLinkageCentreBush1stk-20
194,-
Varenr.: POF-PFR1-211BLK
PowerflexFrontUpperSpringMountInnerBush2stk-20
495,-
Varenr.: POF-PFF1-201H
PowerflexFrontCasterBarToBody2stk-20
277,-
Varenr.: POF-PFF1-202H
PowerflexRearWattsLinkageBush4stk-20
554,-
Varenr.: POF-PFR1-210H
PowerflexRearWattsLinkageCentreBush1stk-20
177,-
Varenr.: POF-PFR1-211H
12 vare(r)