X1 E84 (2008-2015)

 

Perform.-BMW-28
Viser 12 af 23 produkter
Powerflexdonkraftklodsadaptor80mmdiameter1stk-20
122,-
Varenr.: POF-PF5-4660
PowerflexFrontAntiRollBarBush265mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF5-4602-26.5
PowerflexShiftArmFrontBushOval26mmlong1stk-20
177,-
Varenr.: POF-PFF5-4631
PowerflexShiftArmFrontBushOval21mmLong2stk-20
310,-
Varenr.: POF-PFF5-4633
PowerflexRearSubframeFrontBush2stk-20
1.345,-
Varenr.: POF-PFR5-1220
PowerflexRearUpperControlArmToChassisBush2stk-20
733,-
Varenr.: POF-PFR5-411
PowerflexRearUpperControlArmToHubBush2stk-20
744,-
Varenr.: POF-PFR5-412
PowerflexRearLowerLateralArmToChassisBush2stk-20
622,-
Varenr.: POF-PFR5-415
PowerflexRearShockAbsorberUpperMountingBush10mm2stk-20
488,-
Varenr.: POF-PFR5-416
PowerflexRearShockAbsorberUpperMountingBush12mm2stk-20
488,-
Varenr.: POF-PFR5-416-12
PowerflexRearSubframeFrontMountInsert2stk-20
544,-
Varenr.: POF-PFR5-419
PowerflexRearSubframeFrontMountingBush2stk-20
1.234,-
Varenr.: POF-PFR5-420
Viser 12 af 23 produkter