X1 E84 xDrive (2008-2015)

Perform.-BMW-29

Viser 12 af 23 produkter
Powerflexdonkraftklodsadaptor80mmdiameter1stk-20
122,-
Varenr.: POF-PF5-4660
PowerflexShiftArmFrontBushOval26mmlong1stk-20
177,-
Varenr.: POF-PFF5-4631
PowerflexFrontControlArmToChassisBush2stk-20
755,-
Varenr.: POF-PFF5-5701
PowerflexFrontAntiRollBarMountingBush265mm2stk-20
422,-
Varenr.: POF-PFF5-5703-26.5
PowerflexRearSubframeFrontBush2stk-20
1.345,-
Varenr.: POF-PFR5-1220
PowerflexRearUpperControlArmToChassisBush2stk-20
733,-
Varenr.: POF-PFR5-411
PowerflexRearUpperControlArmToHubBush2stk-20
744,-
Varenr.: POF-PFR5-412
PowerflexRearLowerLateralArmToChassisBush2stk-20
622,-
Varenr.: POF-PFR5-415
PowerflexRearShockAbsorberUpperMountingBush10mm2stk-20
488,-
Varenr.: POF-PFR5-416
PowerflexRearShockAbsorberUpperMountingBush12mm2stk-20
488,-
Varenr.: POF-PFR5-416-12
PowerflexRearSubframeFrontMountInsert2stk-20
544,-
Varenr.: POF-PFR5-419
PowerflexRearSubframeFrontMountingBush2stk-20
1.234,-
Varenr.: POF-PFR5-420
Viser 12 af 23 produkter