X3 E83 (2003-2010)

Perform.-BMW-30

Viser 12 af 23 produkter
Powerflexdonkraftklodsadaptor80mmdiameter1stk-20
122,-
Varenr.: POF-PF5-4660
PowerflexFrontControlArmToChassisBush2stk-20
555,-
Varenr.: POF-PFF5-1502
PowerflexFrontAntiRollBarMountingBush225mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF5-1503-22.5
PowerflexFrontAntiRollBarMountingBush235mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF5-1503-23.5
PowerflexShiftArmFrontBushOval21mmLong2stk-20
310,-
Varenr.: POF-PFF5-4633
PowerflexFrontLowerRadiusArmToChassis2stk-20
778,-
Varenr.: POF-PFF5-901
PowerflexRearTrailingArmBush2stk-20
600,-
Varenr.: POF-PFR5-3608
PowerflexRearAntiRollBarMountingBush175mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFR5-4609-17.5
PowerflexRearAntiRollBarMountingBush185mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFR5-4609-18.5
PowerflexRearSubframeFrontBush2stk-20
822,-
Varenr.: POF-PFR5-4610
PowerflexRearSubframeRearBush2stk-20
822,-
Varenr.: POF-PFR5-4611
PowerflexRearSubframeRearBushInsert2stk-20
511,-
Varenr.: POF-PFR5-4613
Viser 12 af 23 produkter