Shogun V7* Models (2000-2006)

Perform.-Mitsubishi5

9 vare(r)
PowerflexFrontUpperWishboneBush4stk-20
1.177,-
Varenr.: POF-PFF44-301
PowerflexFrontLowerWishboneFrontBush2stk-20
622,-
Varenr.: POF-PFF44-302
PowerflexFrontLowerWishboneRearBush2stk-20
622,-
Varenr.: POF-PFF44-303
PowerflexFrontAntiRollBarMounting31mm2stk-20
435,-
Varenr.: POF-PFF44-305-31
PowerflexRearUpperWishboneFrontBush2stk-20
589,-
Varenr.: POF-PFR44-306
PowerflexRearTrailingArmToChassisBush2stk-20
655,-
Varenr.: POF-PFR44-307
PowerflexRearToeAdjustArmToChassisBush2stk-20
589,-
Varenr.: POF-PFR44-308
PowerflexRearUpperWishboneRearBush2stk-20
589,-
Varenr.: POF-PFR44-309
PowerflexRearAntiRollBarMounting24mm2stk-20
435,-
Varenr.: POF-PFR44-310-24
9 vare(r)