Passat B6 & B7 Typ3C (2006-2012)

Perform.-Volks45

Viser 12 af 66 produkter
Powerflexdonkraftklodsadaptor80mmdiameter1stk-20
244,-
Varenr.: POF-PF3-1661
PowerflexFrontWishboneInnerBushfront2stk-20
644,-
Varenr.: POF-PFF85-501
PowerflexFrontWishboneFrontBushCamberAdjustable2stk-20
1.189,-
Varenr.: POF-PFF85-501G
PowerflexFrontWishboneInnerBushrear2stk-20
744,-
Varenr.: POF-PFF85-502
PowerflexFrontWishboneRearBushAntiLiftCasterOffset2stk-20
2.513,-
Varenr.: POF-PFF85-502G-5
PowerflexFrontAntiRollBarBush196mm2stk-20
422,-
Varenr.: POF-PFF85-503-19.6
PowerflexFrontAntiRollBarBush20mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF85-503-20
PowerflexFrontAntiRollBarBush207mm2stk-20
422,-
Varenr.: POF-PFF85-503-20.7
PowerflexFrontAntiRollBarBush217mm2stk-20
422,-
Varenr.: POF-PFF85-503-21.7
PowerflexFrontAntiRollBarBush22mm2stk-20
422,-
Varenr.: POF-PFF85-503-22
PowerflexFrontAntiRollBarBush225mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF85-503-22.5
PowerflexFrontAntiRollBarBush23mm2stk-20
411,-
Varenr.: POF-PFF85-503-23
Viser 12 af 66 produkter